• Kaiser Permanente "Best of Me" Presentation-2011

  Bird two ladies
   
  Video Game  guys
   
  Kaiser audience
   
  H2O  Battle
   
  Choose H2O  Soda
   
    Hello  dancing
   
  Soccer Balls  hat
   
  Hats  Group Dance
   
  Bye  Smile
   
  kaiser 2  kaiser 3
   
  kaiser girl  vegetables

Last Modified on July 13, 2011